>> Stowarzyszenie <<


W dniu 18. 03. 2002 r zostało zarejestrowane Stowarzyszenie - Wspólnota Rodu Pinocy. Z grupy założycielskiej został wybrany Zarząd Stowarzyszenia w skład którego wchodzą : Prezes - Krystian Pinocy z Knurowa, V-ce Prezes - Joachim Pinocy z Lędzin, sekretarz - Stanisław Fleszar z Zabrzega, skarbnik - Henryk Pinocy z Bytomia oraz członkowie zarządu - Piotr Skrzypecki z Katowic i Czesław Skupnik z Dębicy. Program Stowarzyszenia, jego cele i działalność są szczegółowo opisane w statucie ( poniżej w formacie *.pdf - Acrobat Rider -). Zgodnie z tym statutem do Stowarzyszenia może wstąpić każdy, zarówno członek rodziny i to rodziny bardzo szeroko rozumianej, jak i osoba z poza kręgu rodziny jako członek wspierający. Jeżeli interesuje Cię historia rodziny ta starsza i ta najnowsza odpowiada Ci program i cele Stowarzyszenia zawarte w statucie to wypełnij deklarację ( jest do sciągnięcia w formacie *.pdf - Acrobat Rider -) i wyślij na adres Stowarzyszenia. Składki członkowskie w wysokości 5 zł. miesięcznie możesz wpłacać w terminach kwartalnych lub półrocznych na konto Stowarzyszenia z dopiskiem za jaki okres czasu są opłacane. Jednocześnie informuję że w dniach 15 - 22.09.2002 r jest organizowana wycieczka do Włoch.
W programie wycieczki Slovenia, Florencja, Wenecja. Piza, Lucca i Siena. Szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

Regon : 277811235
Nip : 646-25-47-055
Konto : BS TYCHY 84350004-21412-27006

  • Deklaracja

  • Statut