Dotychczasowe osiągniecia...

Co do osiągnięc - czy może co do efektów mojej pracy nad kroniką rodzinną, to trudno mi się chwalić, ale zebrałem dotychczas w drzewie genealogicznym około 3 tysięcy osób z czego prawie 450 nosi nazwisko Pinocy-cci, ciąglość genealogiczna siega 1597 roku. Przesledziłem cały ten okres czasu co poszczegołni członkowie rodu "robili". uzyskałem z archiwów państwowych i kościelnych oraz innych instytucji kopie dokumentów rodzinnych, które z przyczyn obiektywnych nie mogą tu być publikowane. Odwiedziłem miejscowosci na terenie Gornego Śląska i m. Krakowa w którym mieszkali i do tej pory mieszkają poszczególni członkowie naszej rodziny. W roku 1999 zorganizowałem wspolnie z kuzynem Joachimem Pinocy w Lędzinach pierwsze spotkanie "Rodu Pinocy", a w 2001 r. z okazji "350 lecia pobytu Rodziny Pinocy na Górnym Śląsku", odbyło się drugie jubileuszowe spotkanie, które miało już wymiar międzynarodowy.

Zjazd pokoleń !!!

Było wielkie święto w Lędzinach !
Bo oto ród Pinocych gościł u Joachima !
Za Krystiana i Joachima Pinocych sprawą,
Zjechaliśmy tam prawie całą ławą !


Od Mszy Św. uroczystość tą rozpoczęto !
Później u Joachima P. w gości nas przyjęto !
Tam też dowiedzieliśmy się wszystkiego I
Co dotyczy rodu i pochodzenia naszego !

Oglądaliśmy tam też nasze drzewo genealogiczne!
I podziwialiśmy, jak to nasze potomstwo jest liczne !
Boć to już przecież pięćset lat minęło !
Jak to się we Włoszech Siena, Luka rozpoczęło !

Na Śląsku w Dziećkowicach osiedlił się Hieronim Pinocy
Szerząc naukę i przemysł bez niczyjej pomocy !
A za zasługi dla Polski, w dowód uznania !
Otrzymał indygenat , z rąk Króla Jana !

Dzisiaj rozłożyste jest nasze drzewo genealogiczne !
A potomstwo Pinocych , jest coraz szersze i liczne !
Dzięki Krystianowi Pinocy , stanowczości i trudzie !
Patrzeć możemy spokojnie , jak nam dalej pójdzie !

Tak po krótce wygląda nasz klan rodzinny !
Choć całokształt jest bogatszy , lecz treścią nie inny !
A kto chciałby szczegółowo dowiedzieć się więcej,
Zajdż do Krystiana Pinocego , tam dowiesz się wszystkiego !


W y r y
Henryk Pinocy

Tak to pięknie wspominał własnie tę imprezę mój krewny Henryk Pinocy. Z tej okazji zostały również wydrukowane książeczki pamiątkowe z historią rodu,a także, zostały wręczone certyfikaty dokumentujące przynależnosci do rodziny.
Ukazało się sporo artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, opisujących naszą historię . Udzieliłem kilka wywiadów radiowych, oraz wywiadu w Telewizji Regionalnej Katowice.
Z początkiem 2002r. zostało założone i zarejestrowane Stowarzyszenie Rodu Pinocy - do którego może każdy wstąpić, jako członek rodziny, bądż jako członek wspierający niekoniecznie z rodziny.

***